برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Medicine

Tabriz University of Medical Sciences

rahbari
Main List

 

 

 

 


Name: Dr. Laleh shahsar

 

position: Thesis

Email:  Laleh_74@yahoo.com

Phone: +98 (413) 3364667(1)

 

 

 

 

 


Name: Dr. Eliza  Sadeghifar

 

position: clinical Thesis

Email: eliza.sadeghifar@yahoo.com        

Phone: +98 (413) 3364667(2)

 

 

 

 

 


Name: Ms. Akram Azari

 

position: Thesis

Email: azarabdara@yahoo.com 

Phone: +98 (413) 3364667(3)

 

 

 

 


Name: Ms.Tahereh Abdar

 

position: International Affairs

Email: medres@tbzmed.ac.ir (azarabdart@yahoo.com)  

Phone: +98 (413) 3364667(4)