برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

Faculty of Medicine

Tabriz University of Medical Sciences

rahbari
Main List

 


Departments

1)       Medical Physics

Head of department: Dr. Ahmad Keshtkar

Contact: 0411-3364660

E-mail: akeshtkar@tbzmec.ac.ir

 

2)       Microbiology

Head of department: Dr. Mohammad Aghazadeh

     Contact: 0411-3364661

    E-mail: aghazadehm@yahoo.com

 

3)      Immunology

Head of department: Dr. Jafar Majidi Zolbanin

Contact: 0411-3364665

E-mail: majidij@tbzmed.ac.ir

 

4)       Parasitology & Mycology

Head of department: Dr. Esmaeil Fallah

Contact: 0411-3373745

E-mail:

 

5)      Anatomical Sciences

Head of department: Dr. Jafar Soleimani Rad

Contact: 0411-3342086

E-mail: soleimanirj@yahoo.com

 

 

 

 

6)       Biochemistry
Head of department: Dr. Naser Samadi

Contact: 0411-3364666

E-mail:

 

7)       Physiology

Head of department: Dr. Mostafa Mohammadi

Contact: 0411-3364664

E-mail: m.mohammadin@yahoo.com

 

8)      Genetics

Head of department: Dr. Mojtaba Mohaddess Ardabili

Contact: 0411-

E-mail: mohaddesmo@yahoo.com